top of page
ypsilon-exterior-fasad-2560x1707.jpeg

ALLT OM ÄGARLÄGENHETER
Seminarium | 28 september 08.30-12.00| Göteborg

Välkommen till ett seminarium med fokus på Ägarlägenheter.


Nu tar utvecklingen kring ägarlägenheter fart på allvar i Sverige. Mest händer i storstäderna - men även ute i landet. Ökningen sedan 2019 uppgår till 45 procent! Genom att ta del av erfarenheter från ett decennium med ägarlägenheter börjar vi nu få en tydligare bild av praktiska frågor och hur det fungerar. Hur passar t.ex. upplåtelseformen in i det övriga bostadsbeståndet?
På seminariet får Du får kunskap om alla delar kring den spännande upplåtelseformen. Marknadsläget, processen, finansiering, bankernas bedömningar, kundperspektivet och tekniska frågor. Du får en helt 
övergripande analys av ägarlägenhetsmarknaden i Sverige och vi reder ut för och nackdelar för projektutvecklare, kommuner, investerare och konsumenter.

 

Under seminariet berättar vi varför allt fler kommuner nu satsar på att bygga ägarlägenheter. Under dagen får du ta del aktuella Case med tankar och erfarenheter från intressanta projekt från Göteborg, Härryda, Öckerö och Stockholm.Anmäl dig till seminariet Allt om Ägarlägenheter i Göteborg nu

Under seminariet tar vi upp

  • Därför vill vi bygga fler ägarlägenheter i Göteborgsregionen 

  • Lägesrapport - Så ser det ut i Sverige idag

  • Erfarenheter från Sveriges största projektör av ägarlägenheter

  • Ekonomi - Finansiering, lån och värdering

  • CASE - Skanskas projekt Galleriet i nya Hovås

  • Öckerö Fastigheter, så har det gått för oss. 13-års erfarenheter

  • Frågestund med alla medverkande presentatörer

Medverkande i programmet

Program

08.00 Registrering och kaffe

08.30 Välkommen till temadagen, dagens moderator
Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & fastighetsutveckling
Svefa


08.40 Inledning – Därför ska vi bygga fler ägarlägenheter i Göteborgsregionen
Per Vorberg (M), KSO, Härryda Kommun


09.00 Analys och lägesrapport
Marknadsanalys på utvecklingen av ägarlägenhetsprojekt i Sverige.
Vi beskriver och jämför marknadens utveckling sedan 2019.
Vem bygger, vart byggs det och vilka är kunderna?
Kan vi se några förflyttningar?
Katrin Wallensjö, Affärschef, Svefa

 

09.30 Förmiddagskaffe, macka och frukt

 

09.50 Ekonomi och Finansiering
Projektfinansiering, värdering och belåning mm.

Charlotte Helin, Fastighetsanalytiker, Swedbank

10.10 CASE - Öckerö Fastigheter, så har det gått för oss. 13 års erfarenheter
Några av de första att satsa på den nya bostadsformen var det kommunala bostadsbolaget på Öckerö, Öckerö Bostads AB. Bolaget startade 2009 projekteringen av ett nytt bostadsområde som omfattades av 5 huskroppar om totalt 50 ägarlägenheter på Breviksängar. Öckerö Bostads AB styckade av 50 ägarlägenheter varav de sålde 30 av lägenheterna och behöll 20 lägenheter för uthyrning.

Hans Andreasson, VD, Öckerö fastigheter  

10.30 CASE - Galleriet i nya Hovås
Mitt i populära Nya Hovås växer kvarteret Galleriet fram. Där blandas upplåtelseformer mellan vanliga BRF:er och Ägarlägenheter.
Elin Chytraeus, Projektutvecklare, Skanska Bostad
Anna Björkroth, Marknadsområdeschef Göteborg, Skanska Bostad


11.00 Bensträckare
 

11.05 Erfarenheter från genomförda projekt
Praktik- och teknikfrågor, samfällighet och drift

Frågor som dykt upp sedan ägarlägenheter tillkom. Avgränsningar, samfällighet,
de boendes drift och gemensam drift, tillträde, regler för uthyrning.
Olof Pettersson Herold, Konceptansvarig Ägarlägenheter, JM

 

11.40 Frågestund med några av dagens talare

Olof Pettersson, Herold Konceptansvarig Ägarlägenheter, JM

Charlotte Helin, Fastighetsanalytiker, Swedbank

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef, Svefa

12.00 Avslutning

Fakta: Seminarium


När:        28 september  |  08.30-12.00  |  Göteborg
 
Plats:     Centralhuset konferens, Göteborgs Centralstation


Pris:       3.495 kr per person. moms tillkommer.

 

             

bottom of page