top of page

Integritetspolicy


Allmänt
Denna policy avseende integritet beskriver hur Realstad AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på webbplatsen.

Integritetspolicyn gäller då Realstad AB tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


Personuppgiftsansvarig
Realstad AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Anmälningar till event, prenumerationer eller medlemsansökan
Personuppgifter som e-post, adress och fakturaadress som lämnas i samband med bokning av kurs, seminarium, konferens eller prenumeration av nyhetsbrev sparas i vår databas för kommande inbjudningar och erbjudanden till fler liknande aktiviteter.


Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av konferensmaterial och utvärderingsenkäter och för egen deltagardokumentation. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.


Syfte med insamling av personuppgifter
– Hantera beställningar vid köp
– Hantera prenumerationer och nyhetsbrev
– Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden
– Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
– Genomföra och hantera deltagande i event, svarsenkäter, seminarier
– Hantera kundtjänstärenden

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av Realstad och att få uppgifter korrigerade. Hur du begär ut informationen
Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:


Realstad AB
Klippvägen 8
131 42 Nacka


Kakor
Realstad AB använder så kallade ”kakor” på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Digitala kurser som livesänds via Zoom

Vi följer MSB:s rekommendationer avseende säkerheten med Zoom.

bottom of page