top of page
Banner BUD22.jpg
31 maj | Bonnier Conferencenter | Stockholm
09.00 - 16.00

Bostadsutveckling  |  Konjunktur  |  Politik  |  Byggande  |  Boendeekonomi

Välkommen till ett fullmatat och framtidsinriktat program på Bostadsutvecklingsdagen den 31 maj i Bonnierhuset i Stockholm.

Vi kommer att ha fullt fokus på innovationer inom bostadsbyggandet; fysiska och ekonomiska förutsättningar och villkor, intressanta utvecklingslinjer, hållbarhetskravens effekter och konsekvenser.
Det blir framtidsspaning på bostadsmarknadens utveckling under resten av 2020-talet och vi försöker svara på den eviga frågan, varför blir det så dyrt och vad kan vi göra åt detta?

 

Du får ta del av den senaste utvecklingen inom bostadssektorn med spännande ”case” och nyskapande bostadsprojekt.

Varmt välkommen!

PROGRAM

09.20-09.30
Välkommen till konferensen
Vad kan vi förvänta oss under det kommande året
Stefan Attefall, tidigare Bostadsminister
foton-bud22_400x400_attefall.jpg

Stefan var tidigare Sveriges Bostadsminister och arbetar idag som strategisk rådgivare och föreläsare och har flera styrelseuppdrag. Han ger återkommande analyser om bostadsutveckling och är chefredaktörpå bostadspolitik.se och kommenterar i Bopolpodden.

09.30-09.50
Makrovärlden som styr allt - Inflation och ränta
foton-bud22_400x400_mattias Persson.jpg

Hur utvecklas svensk ekonomi just nu? Högsta inflationen på decennier har följts av snabbt stigande räntor – är det början på en ny era eller är det en perfekt storm av inflationsdrivande händelser som är övergående på sikt? Vad gör Riksbanken och vilken effekt får det på de korta räntorna? Kommer de långa räntorna fortsätta att stiga?

Mattias Persson, Chefsekonom, Swedbank

09.50-10.15
Marknadsanalys boendemarknaden
foton-bud22_400x400_lusensky.jpg

Vilka trender och tendenser ser vi på bostadsmarknaden just nu? Hur utvecklas priserna för nyproduktion och successionsmarknad och vad driver utvecklingen?

Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef, Mäklarsamfundet

10.15-10.45
Utredning: En socialt hållbar bostadsförsörjning
foton-bud22_400x400_skog.jpg

Hur ska människor som har svårt att få en bostad komma in på bostadsmarknaden och hur ska boendesegregationen motverkas?

Karolina Skog, Utredare och ledare för hållbar utveckling

Statens offentliga utredningar

fika.jpeg
10.45-11.15
Förmiddagskaffe
11.15-11.40
Boendeekonomisk analys
foton-bud22_400x400_arturo.jpg

Boendeekonomi ur ett kundperspektiv. Om nya startlån, bolån, amorteringskrav och lösningar för att nya ska komma in på bostadsmarknaden och inte hamna i skuldfällor.

Arturo Arques, Privatekonom Swedbank och Sparbankerna        

11.40-12.10
Skenande materialpriser och stigande boendekostnader -vad gör vi åt det?
foton-bud22_400x400_weiss.jpg

Varför blir det så dyrt? Om skenande materialpriser, hur bostadsbyggandet påverkas och varför nya hyresrätter alltid blir dyra. Hur kan projektutvecklare hantera detta, med bl.a. effektivare produktionsprocesser.

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke

fika.jpeg
12.10-13.10
Lunch
13.10-13.50
BOSTADSUTVECKLING – HYRESRÄTT
Fredrik-Tornqvist_400x400.jpg
stefan-ränk_400x400.jpg

Hyresrättens roll - Varför blir det så dyrt?

Förutsättningar för byggande både lokalt och nationellt. Hur arbetar vi med att utveckla ett smart och kostnadseffektivt byggande av hyresrätter? Kostnadsökningar, politiska krav och nya statliga regler samt allt mer hållbarhetskrav och sociala åtaganden gör kalkylen allt svårare. Men det finns förslag som vi tror kan bidra till att bryta trenden med kraftigt stigande byggkostnader.

Fredrik Törnqvist, VD, Stångåstaden och ordförande i Sveriges Allmännyttas byggherreråd
 

Stefan Ränk, VD, Einar Mattsson AB

13.50-14.20
BOSTADSUTVECKLING - BOSTADSRÄTT
mårten ilja400x400.jpg

Utveckling hos Riksbyggen
Så utvecklar vi våra koncept för att öka möjligheten för fler målgrupper att finna en bostad. Rum för hela livet är Riksbyggen devis, inom vilken man erbjuder diverse bostäder och vissa särskilda koncept som Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna, Bonum för äldre.

Mårten Lilja, Vice VD, Riksbyggen

14.20-14.50
BOSTADSUTVECKLING - ÄGARLÄGENHETER
Helena Dalhamn_400x400.jpg
Karin Wallensjö, Svefa.png

Rapport - Allt om Ägarlägenheter
Nu tar utvecklingen kring ägarlägenheter fart på allvar i Sverige. I en specialstudie av ägarlägenhetsmarknaden får du ta del av den senaste utvecklingen och projekten.
Här ges en beskrivning och en jämförelse av marknadens utveckling sedan 2019. Vem bygger och var? Hur ser kunderna ut, vem köper?

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef, Svefa
Katrin Wallensjö, Affärschef analys, Svefa

fika.jpeg
14.50-15.20
Eftermiddagskaffe
15.20-15.40
Ska det vara så svårt?
– om den ineffektiva byggbranschen
Mikael Anjou_400x400.jpg

Byggbranschen släpar efter, uppvisar låg eller obefintlig produktivitetsutveckling, och saknar drivkrafter för innovationer. En presentation om lärdomar och erfarenheter. Mikael Anjou har skrivit den uppmärksammade boken ”Den ineffektiva byggbranschen”

Mikael Anjou, VD, Sizes

15.40-16.10
Hållbart tillsammans – stad och land i balans
– realitet eller utopi?
Bengard 400x400.jpeg

Landsbygdstrenden är uppenbar – digitalisering och lärdomar från pandemin har öppnat möjligheter för att leva och bo i hela Sverige. Men varför är det så svårt att kunna bygga utanför städerna? Vilken roll spelar landsbygderna i framtidens samhällen. Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling? Och kommer vår ökade krismedvetenhet öka möjligheter för att hela Sverige ska kunna leva? Bonusinslag: lär dig hur man preppar.

Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva 

16.10
Kort sammanfattning och avslutning
Framsida folder_BUD_2022.png

Fakta | Bostadsutvecklingsdagen

Plats: Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm
Tid: 31 maj  09.00-16.10
Pris:  4.995 kr per person. Moms tillkommer

bottom of page