top of page
Lindinvent logga rd23.jpg


Renoveringsskulden ökar och behoven blir allt mer akuta


År 2045 ska alla verksamheter i Sverige vara klimatneutrala. När vi övergår till ett hållbart och klimatoptimerat samhällsbyggande, kommer sannolikt renovering och ombyggnation där vi nyttjar det redan byggda att vara den strategiskt rätta vägen att gå. Det kommer att värderas högre framöver att tillföra nya årsringar till befintlig bebyggelse – det betyder att vi i högre grad slipper använda ny mark, bygga nya vägar och infrastruktur.

 

Men frågorna är många och kunskapsbanker behöver fyllas på kring dessa brännheta frågor. Det handlar om att åstadkomma smarta och hållbara lösningar inom teknik, energiprestanda och klimatoptimering. Under Renoveringsdagarna 2023 erbjuds Du som deltar möjlighet att ta del av lyckade exempel, och i komprimerad form lyssna till experter, entreprenörer, förvaltare och pågående diskussioner.


Välkommen till en tvådagars konferens där vi tar ett helhetsgrepp på renoveringsbehovet i fastighetsbranschen. Här får du ta del av metoder och en redogörelse kring pågående och lyckade projekt. Inte minst hur du kan jobba med hållbarhet och cirkulärt tänkande. Du kommer också kunna mingla i pauser och knyta nya värdefulla branschkontakter!

Möt sommaren med oss, Boka in den 3maj -1 juni på Bonnier Konferens i Stockholm.

Välkommen!

Program
Hållbar renovering och ombyggnad
 

Hållbarhet vid renovering blir allt viktigare. Det handlar om att åstadkomma en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning - som både fastighetsägare och hyresgäst kan bära ekonomiskt och som är möjlig att genomföra. Vad ska vi göra? Hur kan utmaningen att till en låg kostnad kunna uppfylla allt fler krav på certifieringar, hållbarhet, ESG, återbruk och sociala frågor? Tanken med Hållbarhetsdagen är att erbjuda en överblick av den snabba utvecklingen som nu sker och redovisa erfarenheter och lyckosamma metoder. Hur skapar vi ett klimatneutralt fastighetsbestånd i samband med renovering och ombyggnad?
 

HÅLLBARHETSDAGEN

31
MAJ

Program
Teknik, energi och projekt
 

Vilka är de tekniska utmaningarna vid renovering och vilka vanliga ”misstag” kan undvikas? Under Teknik- och Energidagen erbjuds deltagarna att ta del av lyckade projekt och metoder med fokus på det praktiska frågorna. Med vägledning av experter och med utgångspunkt från lyckade CASE belyses bästa metoderna, energifrågor, upphandling, innemiljö. Var börjar man och hur prioriterar man olika åtgärder? Vad blir kostnadseffektivt, hur upphandlar man och utvärderar man bäst ett renoveringsprojekt?

Teknikdagen

1
JUNI

Fästpunkt 2
Bengt Wånggren foto_400x400.jpg
09.00-09.10
Välkommen till hållbarhetsdagen
Dagens moderator är Bengt Wånggren

Bengt Wånggren är senior konsult i det egna företaget Wangco AB. Bengt är grundare av SGBC och var tidigare dess VD. Han har mångårig erfarenhet inom bygg- och fastighetssektorn som bl.a. utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige och som miljöchef på Skanska samt i olika befattningar på KTH.

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket 

09.10-09.40
Helena Bjarnegård_400x400.jpg
Ett hållbart samhällsbyggande kräver att vi agerar tillsammans! 

För att nå målen inom Hållbart samhällsbyggande måste vi agera tillsammans. Helena berättar om vikten av hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och tar avstamp i politiken för gestaltad livsmiljö och EUs nya initiativ ”New European Bauhaus”. Vi behöver skapa värden för såväl oss människor som vår planet när vi utvecklar städer, orter, byggnader och rummen mellan husen – kort sagt de livsmiljöer vi har runt omkring oss. De flest byggnader och platser vi kommer att ha runt omkring oss 2030 och även 2050 är de som redan finns idag. En avgörande fråga för att nå våra högt uppställda mål är därför att ta om hand och fortsätta utveckla vår befintliga livsmiljö. Renovering är en avgörande fråga för vårt gemensamma hållbara samhällsbygge. 

09.40-10.10
Hållbarhetskraven flödar – hur prioriterar du som fastighetsägare?
ivana-kildsgaard-1024x683.jpeg

Ambitionerna i projektet är höga. Du är överöst med hållbarhetstrender men har svårt att välja den mest relevanta för ditt projekt. Kanske är du orolig för att något hållbarhetsperspektiv ska tappas bort, det finns ju så många. När du ska uppgradera en fastighet - var börjar du och hur navigerar du i den fortsatta processen?

Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, Tengbom

fika.jpeg
10.10-10.40
Förmiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
10.40-11.10
Så blir vårt hållbarhetsarbete lönsamt
Anna_Denell_400x400.jpg

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell redogör för sina tankar om hur fastighetsbolag kan få hållbarhetssatsningar att bli en del av företagets lönsamhet. Hur hänger hållbarhet och ekonomi ihop i praktiken och hur driver kunder verksamheten framåt i utvecklingen? Så arbetar Vasakronan med återbruk och så ser vägen ut till att bli självförsörjande på energi. Detta är på gång just nu!

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan

11.10-11.40
Aktuellt inom SGBC och nytt inom Miljöbyggnad idrift
Lotta-Werner-Flyborg_400x400.jpg
Amanda Axelsson_400x400 (kopia).jpg

Klimatomställningen är vår tids största fråga och en av utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa just det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050. SGBC ser nu ett ökat intresse för Miljöbyggnad iDrift – en positiv utveckling då dessa opartiska granskningar verifierar att hållbarhetsarbetet faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav

Lotta Werner Flyborg, VD SGBC och
Amanda Axelsson, Certifieringsspecialist, SGBC

11.40-12.00
Nyheter och aktuellt från Byggvarubedömningen
Hannes Morger_400x400.jpg

Återbruk, cirkulärt tänkande och EU:s Taxonomiförordning är frågor som är högt uppe på medlemmarnas agendor. Så kan  Byggvarubedömningens system vara ett praktiskt stöd vid renoveringsprojekt, och här redogörs för hur bedömningsföretagen gemensamt tolkar EU:s Taxonomiförordning. 

Hannes Morger, VD, Byggvarubedömningen 

Buffélunch_400x400.jpg
12.00-13.00 
Buffélunch i utställningen
tid för mingel hos våra utställare
13.00-13.30
Återhus - att bygga hus av hus
Sandra Holmström 400x400.jpeg

Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden. Hållbarhetshuset består av ca 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen.

Sandra Holmström, Hållbarhetsspecialist, Fabege

13.30-14.00
Fastigheter och hållbara investeringar
 Nickie Excellie_400xx400.jpg

Hur hanteras ESG i fastighetstransaktionen? Många av de globala aktörerna sätter höga hållbarhetsmål för sina fonder där både miljömässiga, ekonomiska, sociala och strukturella faktorer. Hur påverkas riskpremier och högre fastighetsvärdering bolag som kan anses mer trovärdiga kring hur de arbetar med hållbarhetsrisker?

Nickie Excellie, Hållbarhetschef, Alecta Fastigheter

14.00-14.30
Klimatsmart upphandling för renovering och ombyggnation
Asa-Thrysin-IVL.jpg

I november 2022 gav SKR ut rapporten ”Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt” som därmed är rykande aktuell. IVL publicerade sedan i december 2022 en vägledning om att ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. Skrifterna utgör ett samlat stöd/hjälpmedel för fastighetsägare med anvisningarna som är baserade på erfarenheter och råd från genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt. Vägledningarna innehåller också rekommendationer om hur en klimatberäkning kan utföras för renoverings- och ombyggnationsprojekt. Detta genom bland annat anvisningar för hur beräkningar bör genomföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra klimatberäkningar.

Åsa Thrysin, Projektledare, IVL

fika.jpeg
14.30-15.10
Eftermiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
15.10-15.40
Renoveringsvågen – Vad driver den och hur stor blir den
bjorn_berggren_400x400.jpg

EU håller kursen och ökar tempot i klimatomställningen. Ambitionen är dubbla energirenoveringstakten.

Landets viktigaste bostadsorganisation, Sveriges Allmännytta, redogör för behovsläget, nu och framåt.  Hur ökar allmännyttan takten? Hur ser den kommande lagstiftningen ut och vad blir dess konsekvenser?

Björn Berggren, Energiexpert Fastighet och Hållbarhet, Sveriges Allmännytta

15.40-16.10
Klimatstegen - ett konkret verktyg för framgång
Catarina Warfvinge_400x400.jpg

Klimatstegen är en nyligen framtagen praktisk metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Verktyget baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Unik för att den utgår från fastighetsägarens förutsättningar och att den är fri att använda utan avgifter. Manualen kallas Klimatstegen 1.0 och består av dokumenten: Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal.

Catarina Warfvinge, Universitetslektor, Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära, Lunds Universitet

Mingel_2_400x400.jpg
16.10 Avslutning

16.15-17.15 Dryck lättare plockmat och mingel
Fästpunkt 1
09.20-09.40
Åsa Wahlström_400x400.jpg

Välkommen till teknikdagen moderator
Inledning - vad händer inom renovering – energirenovering?

Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Renergy,
adjungerad Professor Lund University, Ansvarig koordinator LÅGAN

09.40-10.10
Värdeskapande fastighetsutveckling med energieffektivisering
per_levin_400x400.jpg

I samband med allt större fokus på energi- och resurseffektivitet i den befintliga bebyggelsen är det av största vikt att avsett resultat uppnås vid renoveringsprojekt och ombyggnader. Kravställning, design, dimensionering och riskbedömning av byggnadens tekniska funktion kommer både nu och i framtiden att ha stor betydelse. Hur ser vägen till framgång ut? Hur får vi energieffektiva och miljöanpassade byggnader med ökat värde? Hur vet vi att vi uppnått våra mål?

Per Levin, Energikonsult, Docent
PE Teknik & Arkitektur AB

10.10-10.30
Upplysning – Nu förbjuds gamla lysrör
Peter_Bennich_400x400.jpg

Det finns i dagsläget drygt 34 miljoner lysrör i Sverige. Från augusti 2023 blir det förbjudet att sälja vanliga fluorescerande lysrör för att de är törstiga på energi, och innehåller kvicksilver. Därför behöver tusentals svenska fastighetsägare byta sin belysning och den som väljer rätt lösning kan spara stora mängder energi och pengar samtidigt som de får dramatiskt mycket bättre belysning. Vilka är alternativen för fastighetsägare?

Peter Bennich, Senior rådgivare, Energimyndigheten

fika.jpeg
10.30-11.00
Förmiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
11.00-11.30
Innovationsupphandling och ny affärsmodell
Thomas Sunden 400x400.jpg

En ny affärsmodell - ett spännande BEBO-projekt om Energirenovering. I teknikupphandlingen ”Ytterväggar med förbättrad energiprestanda” identifierades en ny affärsmodell för upphandling av fasadrenovering. Affärsmodell har stora möjligheter att bidra till lägre byggkostnader och ökad energieffektivisering i klimatskalsrenoveringar.

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

11.30-12.00
Varsam renovering kräver orädd ledning
Sofia Meurk_400x400.jpg

På senare år har branschen äntligen vaknat när det kommer till varsam renovering. Fastighetsägarna efterfrågar hjälp med att identifiera vilka värden deras fastigheter har.

De tekniska inventeringarna är ofta redan gjorda inför planerad renovering. Men att undersöka om det är värt att spara inredningar i stället för att byta till nytt kräver att en projektchef eller motsvarande drar i bromsen och begär denna kompletterande inventering. Vi går igenom fyra scenarion utifrån byggnadsstatus, ambitionsnivå och fastighetsägare.

Sofia Meurk, Specialist på varsam renovering, Omreda AB

Buffélunch_400x400.jpg
12.00-13.00 
Buffélunch i utställningen
tid för mingel hos våra utställare
13.00-13.30
En renovering som tål syn – med återbruk, hållbarhet och energieffektivering i fokus
Sofia Lagerblad_400x400.jpg

I ett 100 år gammalt hus har Stena fastigheter genomfört ett spännande renoveringsprojekt. 4 000 kvadratmeter som nu är helt uthyrda till företag i kreativa branscher. En utmaning med bevarande i fokus. Man har installerat solceller med strängoptimerare för maximal elproduktion. Uppvärmning sker med fjärrvärme. En smart komforttjänst, AI och termisk tröghet ska ge jämnare klimat och minskade värmekostnader. Fokus på återbruk och bevarande har styrt hela projektet.

Sofia Lagerblad, Affärsutvecklingschef,
Stena fastigheter i Malmö

13.30-14.00
Rapport och analys - Vad händer inom allmännyttan
bjorn_berggren_400x400.jpg

Förslag genom EU-direktiv kan innebära särskilt skarpa krav på allmännyttan. Ökningarna innebär långtgående utmaningar kring t.ex. - Är det hållbart ur LCA-perspektiv? Finns det resurser (material och människor) för att genomföra detta? Hur skall det finansieras?  Konkreta exempel kring olika åtgärders effekt och nytta.

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännyttan

14.00-14.30
CASE | Renovering av kvarteren Äpplet och Päronet i Växjö
Martin Skoglund_400x400.jpg

Ett pilotprojekt i projektet Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag. Totalt omfattar renoveringen nio byggnader och 220 lägenheter. Byggnaderna är ursprungligen uppförda 1963-1964 och utgörs av fyra sjuvåningshus och fem trevåningshus. Metoden för att identifiera åtgärder för energieffektivisering och sammanställa dem i åtgärdspaket har baserats på Totalmetodiken utvecklad inom Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo.

Martin Skoglund, Energiansvarig, Vidingehem/GodaHus

fika.jpeg
14.30-15.00
Eftermiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
15.00-15.30
Gamla hus, ny teknik och AI
Anders Björling_400x400.jpg

Införandet av ny teknik måste ske på ett smart sätt. Ökad förståelse för helheten och ha ordning på de grundläggande systemen krävs för att kunna skapa smarta, digitala lösningar. Vi får exempel från verkligheten och erfarenheter från faktiska projekt man genomfört i några fastigheter. Kunskap kring hur AI och andra digitala lösningar kan öka effektiviteten och spara kostnader vid ombyggnad och renovering! Är AI vägen till framtidens hållbara byggnader?

Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum

15.30-16.00
PANEL: Renoveringsstrategier – Energieffektivisering och nya krav
unknown _1_400x400.jpg

Den största kostnaden och den faktor som påverkas en byggnads klimatavtryck mest vid renovering är tillförd energi. Med mycket volatila energipriser har många i panik undrat, vad gör vi nu? Hur gör vi oss mer oberoende av dagens system. Kan vi bli mer prosumenter dvs mer egen produktion för egen konsumtion. Och hur kan fastighetsägarna möta alla nya krav på energibesparing och alla nya hållbarhetskrav från EU.

Talare från dagen medverkar i panelen

16.00 Kort sammanfattning och avslutning

Fakta | Konferens | Mässa | Mötesplats

Plats: Bonnier Fastigheter Konferens Torsgatan 21, Stockholm
Tid 31 maj:  08.20-16.15 
 (16.15-17.15 mingel, dryck och lättare mat)
Tid 1 juni:  08.20-16.10
Pris: 4.995/7.995 kr per person.  Moms tillkommer
Vi reserverar oss för mindre programändringar

Grupprabatt!
Anmäl 4 eller fler och få 20% i rabatt på hela avgiften.
Uppge GRUPP som rabatt
kod

Utställarerbjudande

Vi erbjuder ett antal exklusiva utställarplatser i samband med konferensen.
Ta chansen redan nu att engagera ditt företag i årets händelse inom renovering och hållbart samhällsbyggande.

Prodikt logga rd23.jpg

Utställare

Arrangörer och kontakt

Realstad AB
Kurt Elstad
Administration och projektledning
Mobil: 070-7671809

info@realstad.se

Niclas Svensson
Projektledare, ansvarig programutveckling

Mobil: 072-5321421

Niclas.svensson66@gmail.com

Stordåhd Kommunikation AB

Jan Åström

Ansvarig utställning och marknadsföring

Mobil: 070-480 97 15

jan.astrom@storkom.se
https://www.grontsamhallsbyggande.se/

bottom of page