top of page

Byggteknik för icke byggare

Webbkurs - Online

Populär kurs för dig som snabbt vill sätta dig in i hur Bygg-och fastighetsbranschen fungerar

Denna mycket populära kurs har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom öka kursdeltagarnas kunskaper att medverka i olika typer av fastighetsprojekt. Varje kurs är på en dag och du väljer om du vill gå en eller två dagar. Första kursdagen går vi igenom planering, byggande, projekt och byggnader, ritningar mm. Andra kursdagen fokuserar på drift-, miljö- och förvaltningsteknik.  Även ombyggnad och energirenovering tas upp i kurs två. Samt certifieringar och taxonomi.


Teori varvas med korta gruppdiskussioner där utgångspunkten och problemställning fås från olika typer av vanligt förekommande problem eller projekt.

> Kurserna är fristående - rabatt ges om du väljer att gå på båda

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i bygg- och fastighetssektorn men som inte dagligen berörs av bygg-, teknik- och installationsfrågor. Är du ny i branschen, då är denna kurs perfekt för dig.

Målgruppen utgörs av t.ex: ekonomer, ekonomiska förvaltare, jurister, mäklare, lantmätare, vd, försäljare, marknadsförare, affärsutvecklare, projektledare, värderare, administratörer m.fl. 


Kursintyg efter genomförd kurs.
Gäller för underhåll av auktorisation. bl.a. värderare (VUD)

Du får ett Kursintyg efter genomförd kurs

Byggteknikkursen

När du har gått kursen ska du ha större förståelse för:
• projekterings- och byggprocessen
• en byggnads grund- och stomsystem
• hur man läser och söker information från olika typer av ritningar
• hur de tekniska installationerna hänger ihop och fungerar med andra system
• grundprinciperna för olika installationssystem för el, belysning, värme, vatten, avlopp, ventilation, kyla och brand
• vad man kan och får ändra i en byggnad ur olika säkerhetsaspekter och vilka lagar som gäller
• Olika miljö- och certifieringssystem, samt ombyggnad och energirenovering

INFORMATION

Plats: Webb-kurs: På distans vid din dator eller skärm 
När du bokar in dig till webb-kursen får du ett mail med login till kursplattformen och du kan börja kursen direkt och genomför den i ditt eget tempo.


Pris:   Webb-kurs 5.995 kr 

         
Moms tillkommer på aktuellt pris

Folder för kursen Byggteknik för icke byggare

Sagt om kursen av tidigare deltagare

”Mycket bra tempo, tydlig och trevlig kursledare. Överlag bra kurs som kan rekommenderas”
Bygglovshandläggare, Uppsala kommun

”Väldigt pedagogisk kurs med en tydlig gång av de olika områdena. Allt som tas upp känns väsentligt”
Katrin Palm, Fastighetsvärd, Skolfastigheter i Stockholm

”Bra och snabb utbildning som blir bra a ha som uppslagsverk.”
Lars Gjörloff, Utvecklingschef, Hultsfreds Kommun

Lätt att förstå vad kursledaren sa. Mer intressant än jag förväntade mig
Pia Boudrie, Kontorsansvarig/Personalhandläggare, Projektbyrån

”Kunnig och bra föreläsare, lätt att ta till sig kursen. Mycket bra underlag.”
Cherstin Thideman, Handläggare, Statistiska Centralbyrån

Göran Werner kursledare för kursen byggteknik för icke byggare

Göran Werner, Seniorkonsult på WSP Environmental. Göran har gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena för byggnadsfysik och förvaltningsteknik. Han är även projektledare och koordinator för BeBo samt sitter i styrelsen för aff

Kursledare

Kurt Möller kursledare för kursen byggteknik för icke byggare

Kurt Möller, arbetar som konsult på WSP Real Estate i Göteborg. Han har mer än 20 års erfarenhet av VVS, energi- och innemiljöfrågor. Kurt är också engagerad som lärare på Högskole- ingenjörsprogrammet vid Chalmers Tekniska Högskola.

Gör en Reality check - Validera din kompetens


Är du osäker på hur mycket du verkligen kan? När du genomför kursen byggteknik för icke byggare får du en check på hur mycket du redan kan och får en möjlighet att fylla i luckorna som saknas. ”En validerings-check” innebär att du blir säkrare i din yrkesroll och du vet vilken kompetens du har. Du får också förståelse för vad som krävs för din yrkesroll och vad som eventuellt saknas.


Har du relevant kompetens? Oavsett om du har byggt upp den genom utbildning eller arbete, behöver du alltså inte studera en hel utbildning. Istället kan du gå snabbkursen/intensivkursen i Byggteknik. I kursen går vi igenom de viktigaste grunderna för aktuella frågor i bygg- och fastighetsbranschen.
De kursdeltagare som redan genomfört kursen ger den högsta betyg och rekommenderar den ofta till sina kollegor.

bottom of page