top of page
Banner projektmoms 1040x300 magnet.jpg
29 mars | Göteborg 09.00 - 12.30

Välkommen till ett halvdagsseminarium om moms vid fastighetsprojekt


Välkommen till en kurs där vi tittar på momseffekter och regler som uppkommer i samband med fastighetsutveckling och exploateringsprojekt. Kursen tar upp relevanta lagregler, praxis och strategiska val. Som deltagare får du kunskaper om bland annat momseffektiv strukturering inför en överlåtelse samt hur du uppnår effektiv momshantering under projekterings- och byggfasen.


Under kursen tar vi upp dessa punkter

  • Effektiv momshantering under projekterings- och byggfas

  • Momsfrågor vid fastighetsförsäljning/-förvärv exv. investeringsmoms
    och jämkning

  • Moms vid byggnation av allmänna gator och anläggningar och gatukostnadsersättning

  • Momsfrågor i samband med bildande av samfälligheter exempelvis
    avseende garage

  • Nyheter och aktuella rättsfall


Välkommen till en spännande eftermiddag med fokus på projektmoms.

Kursledare
Hanell 400x400.jpg

Thony Hannell, skattejurist, momsexpert och partner på BDO i Göteborg

Thony har tidigare lång erfarenhet från EY och han har varit på BDO  sedan 2017.
Han arbetar med indirekt skatt och är specialiserad på fastighetstaxering och momsfrågor.

Johanna Winger BDO_liten.jpg

Johanna Winger, Skattejurist/ Tax Manager
BDO Stockholm

Johanna är Manager och gruppchef inom moms på BDO Sveriges Stockholmskontor. Johanna har över 7 års erfarenhet av mervärdesskatterättsliga frågor för medelstora och börsnoterade bolag. Hon är särskilt erfaren inom frågor som rör avdragsrätt vid blandad verksamhet i samband med nyproduktion där hon framgångsrikt drivit i flera rättsprocesser.

Christian_Merseburg_CV_BILD.jpeg

Christian Merseburg, Skattejurist och Momsspecialist, Director BDO Stockholm

Christian är en av Sveriges mest efterfrågade momsspecialister i fastighetsbranschen. Med mer än 30 års erfarenhet som skatteexpert har han en mycket gedigen kunskap och erfarenhet. Han arbetar med de största kunderna inom bygg- och fastighetsbranschen.

Målgrupp

Projektchef, Projektutvecklare, Affärsutvecklare, Projektcontroller, Ekonomichef, Controller, Skatteansvarig inom bolag, Fastighetsutvecklare, Exploateringschef, Transaktionsansvarig, Redovisningsbyrå m.fl.

 

Kursen riktar sig till dig som jobbar med projektutveckling inom bygg- och fastighetsbolag eller med exploateringsfrågor inom kommun, samt till advokater och jurister med inriktning mot fastighetsrätt och transaktioner.

Moms_seminarium_publik.jpg
Tider

08.30 Kaffe och registering
09.00 Inledning: Pass1

10.30 Kaffepaus

11.00 Pass 2
12.30 Slut

Fakta | Moms vid fastighetsprojekt

Datum: 29 mars | 09.00-12.30 | Göteborg
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4. 
Pris: 3.495 kr per person. moms tillkommer.

bottom of page