top of page
Kulturbyggnader 2.0 konferens och utbildning

Transformation  |  Hållbarhet  |  Teknik  |  Energieffektivisering

Utställare och Partners

Utställare på seminariet om Kulturbyggnader
Utställare på seminariet om Kulturbyggnader
Utställare på seminariet om Kulturbyggnader
Utställare på seminariet om Kulturbyggnader
Byggnader som reflekterar över vatten

GRUPPRABATT

BOKA 4 PERSONER FRÅN SAMMA
FÖRETAG BETALA FÖR 3!

Miljonprogrammet.jpeg

BOKA-TIDIGT-RABATT

boka senast den 30 september
4.995 kr

Dicksonska Palatset_Higab-Hans Wretling[1].jpg

ORDINARIE PRIS

efter den 30 september

5.495 kr

Kulturbyggnader 2.0

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vara energieffektiva – samtidigt som
kulturhistoriska värdena ska bevaras. Energikravet och kravet att bevara går inte alltid att kombinera.  Vi måste göra en avvägning mellan vad vi kan och får göra med syftet på vad vi vill uppnå med renoveringsprojekten. De senaste åren har även helt nya hårdare krav på hållbarhet, energieffektivisering och olika certifieringar
tillkommit som därmed ökar komplexiteten i alla renoveringsprojekt.

Den 25 oktober genomför vi en spännande konferens på temat renovering av
kulturklassade byggnader och/eller byggnader med andra bevarande krav.


Välkommen!

Program

08.15-09.00

Registrering och kaffe | Tid att besöka utställare

09.00-09.20

Välkommen till konferensen
– dagens moderator har ordet

Ivana Kildsgaard Tengbom, Moderator Kulturbyggnader

Moderator för konferensen är Ivana Kildsgaard, Director of Sustainability and Quality, Tengbom. Ivana är känd och kunnig inom hållbarhetsområdet, med förmågan att ställa de viktiga frågorna avseende ”bygga nytt eller bevara och utveckla”.  (Presentation av program och medverkande utställare)

09.20-09.40

Keynote Speaker
Regeringens politik för vårt unika kulturarv

Karin Svanborg Sjövall Talare på konferensen om kulturbyggnader

Vi har som bekant en ny regering sedan hösten 2022. Vilken politik/riktlinjer är egentligen utformad avseende hantering av våra unika kulturhistoriska byggnader? Vilka avvägningar görs avseende ”trycket” på att ständigt bygga nytt i stället för att bevara och utveckla det redan byggda?  Vilket stöd kan regering och riksdag egentligen erbjuda inom detta område?

Karin Svanborg Sjövall, Statssekreterare Kulturdepartementet

09.40-10.00

Keynote Speaker
Statens Fastighetsverk förvaltar 4000 byggnader i Sverige – hur sker detta egentligen?

Ingrid Eiken GD SFV, Keynote speaker på kulturbyggnader 2.0

Statens Fastighetsverk är en helt avgörande aktör inom området kulturhistoriska byggnader i Sverige. Erfarenheten är omfattande när det gäller att spara, använda och bevara. Hur jobbar SFV med moderna metoder? Hur presenteras dessa – till gagn för andra aktörer inom området? Hur omfattande är problematiken avseende möjligheterna att faktiskt inkludera våra historiska byggnader i 2000-talets Sverige?

Ingrid Eiken, Generaldirektör, Statens Fastighetsverk

10.00-10.30

Transformationen – så övergår vi från rivningskulturen till att bevara på ett smart sätt

Torun_Widstrom KTH, Talare på konferensen om kulturbyggnader

Bygga nytt eller uppgradera det redan byggda - vad blir hållbart och funktionellt på sikt? Alla byggnader ska enligt EU:s regelverk vara noll-emissionsbyggnader senast år 2050. Undantag gäller för äldre kulturhus. Men att bevara är i allra högsta grad en hållbarhetsfråga; hur kan vi jobba med energiprestanda och klimatåtgärder i kulturhistoriska byggnader?

Torun Widström, Arkitekt och forskare, KTH

Kaffe och fika på konferensen om kulturbyggnader

10.30-11.00

Förmiddagskaffe
Tid att besöka utställare och mingla bland kollegor

11.00-11.30

CASE: Dicksonska Palatset i Göteborg

Ulf Bengtsson HIGAB. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Vid Heden i Göteborg ligger en av Sveriges mest praktfulla byggnader; det Dicksonska Palatset. Här återfinns unika interiörer av stor historisk, arkitektonisk och upplevelsemässig betydelse. Byggnaden har de senaste decennierna varit sparsamt använt. Nu är det dags att låta göteborgare och na ta del av denna skatt. 2022 inledde kommunala bolaget Higab upprustningen av huset och 2024 kommer det finnas både restaurang och kontor här. Vad görs egentligen och vilka moderna metoder används?

Ulf Bengtsson, Projektledare, HIGAB

11.00-11.30

Urban Nilsson Nyrens. Talare på konferensen om kulturbyggnader
Anna Karin Fallan Nyrens. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Hur f.d. industriområden transformeras till nya stadsdelar

Centralt belägna industri- och verksamhetsområden i tillväxtregioner omvandlas till nya stadsdelar. Hur bevarar vi platsens identitet och dess kulturvärden när den transformeras för samtidens behov av boende, service och verksamheter?

Anna Karin Fallan, Affärschef Arkitektur, arkitekt SAR/MSA
Urban Nilsson
Affärschef Kulturmiljö, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturväden (KUL2)
Nyréns Arkitektkontor

Lunch på konferensen om kulturbyggnader

12.00-13.00

LUNCH & TID ATT BESÖKA UTSTÄLLARNA

13.00-13.30

ERIK PALMBÄCK. Talare på konferensen om kulturbyggnader
Max Laserna. Talare på konferensen om kulturbyggnader
Klas Ruin. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Modernisering och anpassning av våra kyrkor
– det unika kulturarvet!

KFS AB jobbar med heltäckande fastighetsförvaltning, projektledning och renovering av kulturfastigheter, med avsikt att bevara vårt unika kulturarv. KFS kombinerar antikvarisk hänsyn med resursbesparingar och ekonomisk effektivitet. Högaktuella case är den uppmärksammade renoveringen av Storkyrkan, den pågående renoveringen av Högalidskyrkan och den omfattande ombyggnaden av Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget (St Paul).

Erik Palmbäck, vice Vd, KFS AB
Klas Ruin, Arkitekt på Spridd och antikvarie Max Laserna

13.30-14.10

CASE: Hur gör vi LCA till ett 500-årigt byggnadsarv?

Troels Frey Andersen Realdania. Talare på konferensen om kulturbyggnader
Casper Clement Nielsen, Realdania. Talare på konferensen om kulturbyggnader
Anne Mette, Realdanie. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Drift och underhåll av historiska fastigheter med CO2-tankar i Köpenhamn m.fl. En introduktion till Realdania By & Bygs arbete med att minska klimatpåverkan som en del av företagets sociala ansvar. Drift och underhåll av historiska fastigheter med CO2-tankar i Köpenhamn m.fl.  Deltagarna får ta del av

1. Realdania By & Bygs arbete och syfte
2. Hur LCA används i samband med renoveringar och vid transformation (inklusive beskrivning av metod, presentation av uppnådda resultat mm)

3. Implementering av LCA vid underhåll av fastighetsbestånd. (inklusive beskrivning av metod, presentation av uppnådda resultat)

Troels Frey Andersen, Projektledare LCA och 
Casper Clement Nielsen, Projektledare driftavdelningen, 
Anne Mette Rahbæk, Udviklingsdirektør
Realdania City & Byg, Danmark

14.10-14.30

Bevarande 2.0 – Så kan digitalisering hjälpa oss att säkra vårt kulturarv

Camilla Berggren-Tarrodi RISE. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Idag återfinns inom digitalisering och artificiell intelligens verktyg för att energioptimera och skapa bättre förutsättningar för underhåll/transformering av värdefulla byggnader från alla tidsepoker.. Deltagarna får ta del av och få djupare förståelse för drifts- och användningsförutsättningar för historiska byggnader, efterfarenheter av att använda digitala tvillingar och generellt göra det möjligt att exempelvis automatiskt styra byggnadens uppvärmning beroende på specifika driftsförutsättningar.

 Camilla Berggren- Tarrodi, Projektledare, RISE

Kaffe

14.30-15.00

Eftermiddagskaffe
Tid att besöka utställare och mingla bland kollegor

15.00-15.30

CASE: Tensta Gymnasium – Transformation av miljonprogramsbyggnad

Johan Einarsson Hemsö. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Även byggnader från miljonprogramsepoken omfattas av bevarandekrav. Därmed blir byggnader i hela landet berörda av hur dessa ska hanteras. Till hösten 2024 öppnar en ny gymnasieskola ”Järva Gymnasium genom en om- och tillbyggnad av Tensta gymnasiums gamla lokaler. De blåklassade byggnaderna ritades av arkitekten Gösta Uddén och är en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Hur hanteras bevarandekrav, satsningar på modern funktionalitet och hållbarhet?

Johan Einarsson, Projektutvecklare, Hemsö

15.30-16.00

PANEL: Tvingar EUs regler och ”prestigen” i certifieringssystemen oss att riva och bygga nytt?

Josefin Larsson, Tengbom. Talare på konferensen om kulturbyggnader

Hur är lägesstatus avseende möjligheten att bevara och använda kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Panelen diskuterar bevarande och transformation av ”moderna” byggnader från 1900-talet men som har kultur-bevarande-krav. Hur kan vi inkludera certifieringar och taxonomin i EU när vi renoverar äldre byggnader från 1800-talet och tidigare århundraden?

Josefin Larsson, Affärsutvecklare, Tengbom
samt några av talarna från dagens konferens 

16.00-16.20

Kort avslutning och sammanfattning av dagen samt information om studiebesöket på Tekniska nämndhuset (fullbokat)

Studiebesök | Tekniska nämndhuset i Stockholm

Ombyggnaden har skett etappvis i fem år och slutförs under hösten 2023. Byggnaden togs ursprungligen i bruk 1965 och detta är den första renoveringen som utförs av den kulturhistoriska byggnaden. Totalt omfattar arbetena en bruttoyta på cirka 40 000 kvadratmeter med byte av samtliga installationer och renovering av ytskikt. Därtill blir det ändrad planlösning och ett starkt fokus på god arbetsmiljö samt effektiv energianvändning.

Tid 16.40-17.15             Obs: Max antal platser är 50 personer.
OBS fullbokat

Fakta  Konferens | Utställning | Mötesplats

När: 25 oktober, 09.00-16.20
Vart: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Pris: 5.495 kr per person
 Moms tillkommer
Boka: www.realstad.se
Vi reserverar oss för mindre programändringar

Grupprabatt!
Anmäl 4 eller fler och få 20% i rabatt på hela avgiften.
Uppge GRUPP som rabatt
kod

Målgrupp  - Konferensen vänder sig till:
 

 • Kommuner och kommunala bolag samt regioner och länsstyrelser.

 • Privata företag och statligt ägda bolag

 • Bygg- och projektbolag, renoveringsbolag

 • Konsulter inom teknik och samhällsbyggnad

 • Certifierings- och hållbarhetskonsulter och företag inom återbruk

 • Arkitekter, installationsföretag, energibolag

 • Materialbranschen, belysningsbranschen och företag inom brandskydd

 • Byggnadsantikvarie, antikvarie, företag inom byggnadsvård och kyrkan

 • Forskning och universitetsvärlden
   

Arrangörer och kontakt

Realstad AB
Kurt Elstad
Administration och projektledning
Mobil: 070-7671809

info@realstad.se

Niclas Svensson
Projektledare, ansvarig programutveckling

Mobil: 072-5321421

Niclas.svensson66@gmail.com

Stordåhd Kommunikation AB

Jan Åström

Ansvarig utställning och marknadsföring

Mobil: 070-480 97 15

jan.astrom@storkom.se
https://www.grontsamhallsbyggande.se/

Arrangörer av konferensen Kulturbyggnader 2.0
bottom of page