top of page

Från plusenergihus och självförsörjande system till
Seminarium Off-grid

ENERGIDAG

Seminarium online - när det passar dig


• Tid för seminariet är 5 timmar

• 9 talare medverkar 

• Anförandena är på mellan 25-45 minuter

• Lars Andrén är moderator och leder konferensen

• Alla talare är med via Zoom

Folder framsida_FED 20.jpg

Är det möjligt att tekniskt och med försvarbar ekonomi skapa plusenergihus eller till och med frigöra sig helt från nätanslutning?

 

Allt fler fastighetsägare i Sverige har börjat titta på möjligheterna att öka sitt oberoende av den svenska energimarknaden. Många vill säkra sin tillgång av el-energi om nätet plötsligt fallerar p.g.a. el-avbrott, effektbrist eller energibrist. Fastighetsägare vill kunna skydda sig mot högre fasta avgifter, skatter och det allt mer varierande priset på köpt energi. Runt storstäderna har byggprojekt redan stoppats eller fördröjts som en följd av att tillgången till ny el-kraft ej kan garanterats.


Under konferensen presenteras nya lösningar och metoder på hur fastighetsägare, förvaltare, projektutvecklare kan börja styra sina fastigheter mot en säkrare, hållbarare och mer kontrollerbar energilösning som ligger OFF-GRID, med helt egen försörjning eller via mikronät. Under konferensen ges exempel på vilka lösningar som finns idag och hur några pionjärer har börjat testa nya spännande off-grid-lösningar.

Varmt välkommen att dra nytta av andras erfarenheter och misstag och ta del av genomförda testprojekt, energistrategier och handlingsplaner.Seminariet tar upp frågor som:

 • Vad händer på den svenska energimarknaden

 • Trender och tendenser för energieffektiva byggnader

 • Status på egenproducerad energi som vind, sol och geo-energi mm

 • Energilagring - Batteriteknik – V2B - Vätgas

 • Tekniska lösningar för off-grid hus och mikronät

 • Praktikfall och exempel på aktuella och genomförda projekt 

 • Risker - hur påverkas vi av politiska beslut, skatter och energipriser

 • Tekniska risker att beakta 

Datum och tid: Online
När du bokat din plats får du en länk för att logga in på din dator/platta och genomför konferensen i eget tempo och i den miljö som passar dig. Ett tryggt och corona säkert upplägg.

Pris: 3.495 kr per person. (moms tillkommer)

Fästpunkt 1
PROGRAM
Inledning av moderator Lars Andrén
LarsAndren-standing_original.jpg

Lars Andrén har föreläst om förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi i 30 år. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och fram för allt om solenergi

Marie_Knutsen-O%C3%8C%C2%88y_edited.jpg
Energiläget och systemtänket i Sverige

Är lokal egenproduktion av energi avgörande för en säker framtid för elkonsumenter som kommuner och fastighetsägare? Vilka risker och hot ser vi idag och framöver.  Vad bör vi göra och varför?  

Marie Knutsen-Öy, Energipolicyansvarig,
Svenskt näringsliv

LarsAndren-standing_original.jpg
Teknikutveckling
- Lägesrapport och trendspaning

Solenergi, Vindkraft, Geoenergi, Lagring,  mm

Lars Andrén, Drivkraft

TEKNIKLÖSNINGAR
Johanna Barr.jpg

När blir det lönsamt med offgrid?
Vilka lösningar finns för att skapa en mer oberoende och mindre sårbar fastighetsdrift. Hur fungerar de? Vad är viktigt och hur mycket får det kosta?

Johanna Barr, Sakkunnig Framtidens Elnät, Power Circle

Gustaf_Grönvall,_WSP_.jpeg

Fastighetsägare perspektiv
Presentation om olika tekniklösningar som fastighetsä- gare kan använda för att öka båda självförsörjandegraden av energi och sitt oberoende av energimarknaden. Med erfarenheter och exempel från olika projekt resonerar han kring nyttan för den enskilda fastighetsägaren och det överliggande systemet.

Gustaf Grönvall, Energikonsult, WSP

CASE Projektuveckling - Norra Vitsippan ett bestämt kliv mot ett klimatneutralt byggande
Marcus Kanewoff.jpeg

Moderna hybridvärmepumpar med solvärme ger möjlighet till klimatsmarta plusenergihus på affärsmässiga grunder. Norra Vitsippan i Salem är ett av Skanskas nya bostadsprojekt som tar ett bestämt kliv mot ett klimatneutralt byggande. Solvärme används för varmvatten, värmepumpseffektivisering, korttidslagring och återladdning av borrhålen. Genom att göra värmepumpen effektivare med solvärme halveras behovet av solceller för drivenergi till värmepumpen. Därmed blir det praktisk möjligt och ekonomiskt försvarbart att gå för noll-energiprojekt. 

Marcus Kanewoff, Chief Executive Officer, Free Energy

CASE Bostäder – Vätterhems självförsörjande hus enligt YEAH-konceptet
thorbjorn-hammerth.jpg

Off-grid husen omfattar 44 lägenheter som blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Projektet är unikt då det aldrig tidigare gjorts något liknande i ett flerbostadshus.

Thorbjörn Hammerth, VD, Vätterhem
Pär Löfstedt, Yellon

CASE Småhus
Hans-Olof Nilsson.jpg

Med solceller, batterier och vätgas för energilagring har Hans-Olof Nilsson i Agnesberg utanför Göteborg byggt ett hus helt fritt från elnätet. Huset har varit off-grid sedan mars 2015 då han drog ut kontakten och började driva huset helt på solens energi. Den unika framtidslösningen har lockat tusentals internationella besökare.

Hans-Olof Nilsson, Entreprenör och konsult

Tänker vi rätt - vetenskap, forskning och politik
Elsa-Widding_edited.jpg

Elsa är skeptisk till den ensidiga klimatdebatten i Sverige. Hon vill nyansera bilden och presenterar klimatfakta och forskning som visar på en överdriven rädsla för klimatförändringar och hur det påverkar samhället. Hon har blivit känd som visselblåsaren på Regeringskansliet som försökte stoppa Vattenfalls misslyckade köp av Nuon. Hon hade tyvärr rätt och affären har kostat svenska skattebetalare mer än 50 miljarder kronor.

Elsa Widding, Civilingenjör, Klimatexpert och författare

Paneldebatt-bild_edited.jpg
Paneldiskussion och avslutning
 • Risker och hot med ny teknik

 • Vad ska nätägaren tjäna pengar på?

 • Hur tänker en fastighetsutvecklare?

bottom of page